Praktiske oplysninger

PRØVETID
Du har 3 gratis prøvegange på et hold.
Det giver dig mulighed for at finde ud af, om det aktuelle hold nu også er det du vil, uden at være bundet af en regning for hele sæsonen.
Ønsker du at fortsætte på holdet, skal du blot benytte vores online-tilmelding.

 

UDMELDELSE
Man er automatisk udmeldt ved sæsonophør.
Udmeldelse på andre tidspunkter, skal ske skriftligt til kassereren.
Der refunderes ikke kontingent ved udmeldelse inden sæsonophør.

 

FORSIKRING
Vi gør opmærksom på, at foreningen ikke har nogen forsikring, der dækker de aktive eller de aktives ejendele.
(Det er ikke påkrævet, at foreningen har en sådan forsikring)

Du bør derfor undersøge om familiens eller den aktives forsikring dækker, hvis uheldet er ude.
Såfremt dette ikke er tilfældet, opfordrer vi til, at der tegnes en fritids-ulykkesforsikring og ansvarsforsikring.

Læs forsikringen grundigt, så du er sikker på, at den dækker den eller de aktiviteter der deltages i.
Nogle forsikringsselskaber dækker ikke skader opstået ved, hvad de opfatter som ”særlig farlig eller ekstrem sport”

Foreningen har en forsikring, der dækker skade på trænere i foreningen.
Såfremt foreningen kan stilles til ansvar for en skade, dækker foreningens ansvarsforsikring.

 

ORDENSREGLER
Man møder med:
  – positiv tilgang til aktiviteterne
  – hensigtsmæssig påklædning og fodtøj
  – respekt, ro og lydhørhed overfor instruktørerne
  – drikkepauser bestemmes af instruktørerne
  – ingen adgang til træningssalen før egen træningstid